Ειδήσεις

May 30, 2022

Εμπορική έκθεση Αίγυπτος 2018 της Κίνας

Η εμπορική έκθεση Αίγυπτος το 2018 της Κίνας ήταν κρατημένο επιτυχώς στις 21 Σεπτεμβρίου ~23th στο Κάιρο.

Σαν εκθέτες σε αυτήν την έκθεση, ήμαστε ευτυχείς να δούμε τους παλιούς φίλους και τους νέους φίλους μας στην Αίγυπτο και άλλες κοντινές χώρες.

Ελπίστε η επιχείρησή ότι μας είναι μεγαλύτερη και μεγαλύτερη με την αύξηση των πελατών μας.

Στοιχεία επικοινωνίας